Viktigt att veta

Betalningspolicy

Anmälan till kurs/kör är bindande. Det betyder att även om man inte kan vara med så mycket som man tänkt, måste avgiften betalas. Undantag görs vid långvarig sjukdom styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten.

(Intresseanmälan till prova-på-gång förpliktigar inte till något, utan är bara ett sätt för oss att veta ungefär hur många som kommer!)

Betalda avgifter återfås endast vid varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten. I detta fall återbetalas avgift motsvarande ej utnyttjad del av kursen.

 

Kurser

Vid för få anmälningar ställs kursen/kören in och alla avgifter återbetalas.

 

Sånglektioner

Vid avbokning senare än ett dygn innan lektionen (oavsett orsak), måste du betala för lektionstiden.

 

Presentkort

Presenkort måste tas ut senast 6 månader efter utfärdat datum. Presentkortet kan användas som betalning eller delbetalning av sånglektion, köravgift eller kursavgift. Ett presentkort motsvarar 500kr. Säg till körledaren vid anmälan om du vill betala med presentkort.

 

Operaensemblen

Anmälan via mail är bindande, sångbolagets betalningspolicy gäller.

 

Prova-på och anmälning, hur funkar det?

I många körer får du prova på att vara med en gång och känna efter om kören är något för dig, innan du bestämmer om du vill fortsätta.

För att körledaren ska veta ungefär hur många som kommer vill vi gärna att du föranmäler dig till prova-på-gången genom att maila körledaren. Det kan också bli fullt i lokalen- har du föranmält dig har du en garanterad plats, och du får också information om eventuella ändringar.

Efter prova-på-gången kan du anmäla dig definitivt till resten av terminen genom att skriva namn, adress, mail och mobilnummer på anmälningsblanketten på plats. Eller gå hem och fundera litet och maila sedan körledaren under veckan. Skriv namn, adress, mail och mobilnummer, samt vilken kör det gäller.

Denna anmälan är bindande, så behöver du fundera ett extra varv innan du anmäler dig, gör gärna det!

Du får sedan en faktura på köravgiften per mail, så du behöver inte ha med dig kontanter till körövningen.

 

Behöver jag göra inträdesprov?

För att delta i vissa av våra körer behöver du göra ett inträdesprov. Vilka krav som ställs och hur provet går till är olika från kör till kör. Några körer har inget inträdesprov. Läs mer under respektive kör om det krävs inträdesprov och hur det går till, och ta kontakt med respektive körledare om du undrar något angående detta.

 

 

Viktigt att veta inför prova-på, anmälan och betalning.